14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Valutaloven Kapitel 4

Lov om valutaforhold m.v. kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af valutaloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 279 af 11. April 1988. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Valutaloven

Kapitel 4

Om lovens administration

§9 Henlægger industriministeren sine beføjelser efter loven til Industri- og Handelsstyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§§10-11 (Ophævet).

§12 Efter samråd med udenrigsministeren, landbrugsministeren og fiskeriministeren kan industriministeren nedsætte et råd, der er rådgivende over for regeringen i erhvervsøkonomiske spørgsmål, der omfattes af nærværende lov.

§13 Folketinget vælger af sine medlemmer et udvalg på 17 medlemmer. Over for dette udvalg skal vedkommende minister redegøre for mere betydende foranstaltninger, som gennemføres i medfør af lovens bestemmelser.

§14 Industriministeren kan påbyde afgivelse af oplysninger, der vedrører Danmarks økonomiske forhold til udlandet, samt oplysninger om varebeholdninger her i landet og om den indenlandske omsætning og produktion. Sådanne påbud kan også udstedes af landbrugsministeren eller fiskeriministeren, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2 Ministeren kan i øvrigt kræve afgivet alle oplysninger, der er fornødne for gennemførelse af lovens formål.

profile photo
Profilside