14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Valutaloven Kapitel 1

Lov om valutaforhold m.v. kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af valutaloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 279 af 11. April 1988. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Valutaloven

Kapitel 1

Om indløseligheden af Danmarks Nationalbanks sedler

§1 Den kongelige bankkommissær kan fritage Danmarks Nationalbank for forpligtelsen til at indløse de af banken udstedte sedler med guld og til at købe guld, hvorved også adgangen til at få skillemønt indløst med guld bortfalder.

§2 Den kongelige bankkommissær kan efter samråd med finansministeren på statens vegne afslutte en overenskomst med Danmarks Nationalbank, indeholdende de nærmere vilkår for den i § 1 omhandlede fritagelse for forpligtelsen til at indløse bankens sedler med guld og til at købe guld.

Stk. 2 I overenskomsten må Danmarks Nationalbank forpligte sig til, så længe banken ikke indløser sine sedler med guld, at handle i overensstemmelse med den kongelige bankkommissær med hensyn til bankens handel med valuta og de dermed i forbindelse stående forhold.

Stk. 3 Retningslinjerne for den valutapolitik, der skal føres i lovens gyldighedstid, fastsættes efter forhandling mellem Danmarks Nationalbank og den kongelige bankkommissær.

profile photo
Profilside