14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Valgmenighedsloven § 18

Lov om valgmenigheder paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af valgmenighedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 797 af 24. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Dør en valgmenighedspræst, eller fratræder han sin stilling, skal valgmenighedens bestyrelse omgående gennem provsten og biskoppen afgive indberetning herom til ministeriet.

•••

Stk. 2 Ønskes valgmenighedens anerkendelse opretholdt, skal bestyrelsen snarest muligt tage skridt til, at den ledige præstestilling besættes på ny.

•••

Stk. 3 Efter bestyrelsens indstilling kan præstegerningen under ledighed i præstestillingen med biskoppens tilladelse udføres af en præst i folkekirken eller en anden, der er præsteviet i folkekirken.

•••

Stk. 4 Tilbagekaldes valgmenighedens anerkendelse, jfr. § 21, tilbagekaldes tillige præstens stadfæstelse.

•••
profile photo
Profilside