14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vagtvirksomhedsloven § 7

Lov om vagtvirksomhed paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vagtvirksomhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 112 af 03. marts 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Godkendelse af personalet
Autorisationens indehaver skal sørge for, at vagtvirksomhedens personale er godkendt til ansættelse i virksomheden, inden ansættelsen træder i kraft. Godkendelse kan kun meddeles, såfremt den, der ønskes ansat, er fyldt 18 år.

•••

Stk. 2 Justitsministeren kan dog fastsætte bestemmelser om, at stk. 1 ikke eller kun delvis skal gælde for nærmere angivne grupper af ansatte. Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

•••

Stk. 3 Godkendelse af en ansættelse kan nægtes

  • "Borgerlig straffelov" har jf. § 1, nr. 1 i LOV nr 6 af 03/01/1992 ændret navn til ”Straffeloven”.

    1) under de omstændigheder, der er nævnt i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, eller

  • 2) såfremt den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.

•••
profile photo
Profilside