Vagtvirksomhedsloven § 6

Denne konsoliderede version af vagtvirksomhedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om vagtvirksomhed og kommunale tryghedsvagter

Lov nr. 266 af 22. maj 1986,
jf. lovbekendtgørelse nr. 112 af 03. marts 2010,
som ændret ved lov nr. 1681 af 26. december 2017, lov nr. 891 af 21. juni 2022 og lov nr. 715 af 13. juni 2023

Vagtvirksomhed på områder, hvortil der er almindelig adgang
§ 6

En autorisation til at udøve virksomhed som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1, omfatter ikke adgang til at udøve vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil, jf. dog stk. 2. Det samme gælder anvendelse af hunde på sådanne områder som led i virksomheden.

Stk. 2 Autorisation til at udøve vagtvirksomhed omfatter adgang til at udøve vagtvirksomhed på jernbanestationer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan til enhver tid bestemme, at vagtvirksomhed ikke må udøves på bestemte steder, hvortil der er almindelig adgang. Bekendtgørelse om vagtvirksomhed