14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vagtvirksomhedsloven § 6

Lov om vagtvirksomhed paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vagtvirksomhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 112 af 03. marts 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Vagtvirksomhed på områder, hvortil der er almindelig adgang
En autorisation til at udøve virksomhed som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1, omfatter ikke adgang til at udøve vagtvirksomhed på steder, hvortil der er almindelig adgang, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil, jf. dog stk. 2. Det samme gælder anvendelse af hunde på sådanne områder som led i virksomheden.

•••

Stk. 2 Autorisation til at udøve vagtvirksomhed omfatter adgang til at udøve vagtvirksomhed på jernbanestationer, jf. dog stk. 3. Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

•••

Stk. 3 Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan til enhver tid bestemme, at vagtvirksomhed ikke må udøves på bestemte steder, hvortil der er almindelig adgang.

•••
profile photo
Profilside