14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vagtvirksomhedsloven § 20

Uddrag fra forarbejderne til vagtvirksomhedsloven § 20:

Til § 20
Det foreslås, at strafferammen for overtrædelse af loven bliver bøde. Det følger af straffelovens § 21, stk. 3, at forsøg på overtrædelse af loven herefter ikke er strafbart. I § 20, stk. 3, er det foreslået, at der også vil kunne pålægges en kommune et bødeansvar. Baggrunden herfor er betænkningen om ansvarsplacering og reaktionsmuligheder i kommu...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.