14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vagtvirksomhedsloven § 17

Uddrag fra forarbejderne til vagtvirksomhedsloven § 17:

Til §§ 14-17
Forslagets regler om tilbagekaldelse af autorisation eller godkendelse er i det væsentlige affattet i overensstemmelse med de tilsvarende regler i anden lovgivning. Til bestemmelserne skal bemærkes, at muligheden for retsafgørelse ikke udelukker muligheden for almindelig administrativ rekurs, og at fristen i § 15, stk. 1, 2. pkt., i givet fald skal...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.