14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vagtvirksomhedsloven § 14

Lov om vagtvirksomhed paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vagtvirksomhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 112 af 03. marts 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Tilbagekaldelse og bortfald af autorisationer m.v.
En autorisation og en godkendelse af en ansættelse i en vagtvirksomhed kan tilbagekaldes af justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, såfremt autorisationens indehaver eller den ansatte har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af vilkår for autorisationen eller godkendelsen eller af bestemmelser fastsat i henhold til loven. Det samme gælder, såfremt betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 7, § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 7, eller § 7, stk. 3, nr. 2, for meddelelse af autorisation eller godkendelse ikke længere er til stede. Tilbagekaldelsen kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre.

•••

Stk. 2 En autorisation kan endvidere tilbagekaldes, såfremt betingelsen i § 3, stk. 1, nr. 5, og § 4, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, for meddelelse af autorisation ikke længere er til stede. I forbindelse med tilbagekaldelse af autorisation forstås ved betydelig forfalden gæld til det offentlige beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. og derover. Tilbagekaldelsen kan ske for et tidsrum af 1 til 5 år eller indtil videre.

•••

Stk. 3 En afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen efter § 15, stk. 1 og 3, til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor.

•••
profile photo
Profilside