14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vagtvirksomhedsloven § 11

Uddrag fra forarbejderne til vagtvirksomhedsloven § 11:

Til § 11
Efter stk. 1 kan justitsministeren fastsætte bestemmelser om forbud mod anvendelsen af indbrudsvarslingsanlæg. Udvalget har i betænkningen s. 65 henvist til, at aktivering af disse anlægs sirener eller kraftigt ringende klokker - udover de ofte betydelige støjgener - medfører uforholdsmæssigt mange henvendelser fra de omkringboende. Da alarmeringst...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.