14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vagtvirksomhedsloven § 1

Lov om vagtvirksomhed paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vagtvirksomhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 112 af 03. marts 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Lovens anvendelsesområde
Lovens regler om vagtvirksomhed finder anvendelse på enhver selvstændig virksomhed, hvorved personer

  • 1) enten ved egen eller ansattes tilstedeværelse, ved brug af hunde eller ved TV-overvågning fører tilsyn med privat område eller område, hvortil der er almindelig adgang,

  • 2) udfører værditransporter,

  • 3) udøver beskyttelse af andre personer,

  • 4) modtager og behandler alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg eller

  • 5) fører kontrol med andres virksomhed som nævnt i nr. 1-4.

•••

Stk. 2 Ikke-erhvervsmæssig vagtvirksomhed samt vagt­virksomhed, der udøves af statslig eller kommunal myndighed, er dog kun omfattet af reglerne om vagt­virksomhed i det omfang, dette bestemmes af justitsministeren. Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

•••

Stk. 3 Justitsministeren kan undtagelsesvis bestemme, at lovens regler ikke eller kun delvis skal finde anvendelse på en vagtvirksomhed. Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

•••
profile photo
Profilside