14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vagtvirksomhedsloven § 20

Lov om vagtvirksomhed paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vagtvirksomhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 112 af 03. March 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om vagtvirksomhed

•••

Stk. 3 Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller på tilsvarende måde af et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

•••
profile photo
Profilside