14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vævsloven § 23

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vævsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Vævscentre, der udfører de i §§ 4 eller 5 nævnte aktiviteter, skal senest den 30. juni 2006 give Styrelsen for Patientsikkerhed meddelelse herom.

•••

Stk. 2 De i § 22, stk. 2, nævnte vævscentre, der ønsker at fortsætte deres aktiviteter efter den 7. april 2007, skal senest den 1. oktober 2006 indgive ansøgning til Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse i henhold til §§ 4 eller 5.

•••
profile photo
Profilside