14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værnepligtsloven § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værnepligtsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. March 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Den, der ved dansk eller fremmed domstol er idømt ubetinget straf af fængsel i mindst 30 dage eller foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70, kan af sessionen udelukkes fra værnepligtstjeneste, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for, at han vil give anledning til disciplinære vanskeligheder eller besværliggørelse af tjenesten.

•••

Stk. 2 Den, der i henhold til stk. 1 udelukkes fra værnepligtstjeneste, kan, når der er gået et år fra sidste afgørelse, kræve, at sagen herom genoptages.

•••

Stk. 3 Forsvarsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om udelukkelse fra værnepligtstjeneste.

•••
profile photo
Profilside