14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værnepligtsloven § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værnepligtsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. March 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Afgørelse om udsættelse i henhold til §§ 27 og 28 træffes af den myndighed, som af forsvarsministeren er bemyndiget til det.

•••

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 kan af den værnepligtige indbringes for Værnepligtsnævnet. Afgørelsen kan ikke indbringes senere end 4 uger fra det tidspunkt, da den er meddelt den værnepligtige.

•••

Stk. 3 Afgørelse om fritagelse i henhold til § 29, stk. 1, træffes af Værnepligtsnævnet efter indstilling fra forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det.

•••
profile photo
Profilside