14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værnepligtsloven § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værnepligtsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 efter den særlige lovgivning herom.
Mænd, der har gjort værnepligtstjeneste i en fremmed stat eller har gennemgået uddannelse i en fremmed stats forsvar, kan af Værnepligtsnævnet helt eller delvis fritages for værnepligtstjeneste.

•••

Stk. 2 Forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, kan tillade udenlandske mænd at gøre værnepligtstjeneste, når særlige omstændigheder taler derfor, og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat. Medmindre forsvarsministeren bestemmer andet, gælder lovgivningens bestemmelser om værnepligtige for den, der har opnået sådan tilladelse, så længe han er bosat her i landet.

•••
profile photo
Profilside