14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værnepligtsloven § 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værnepligtsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. March 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Værnepligtige kan fritages for værnepligtstjeneste, når de i medfør af § 28 har opnået sammenlagt 3 års udsættelse, såfremt de godtgør, at fritagelsen har afgørende betydning for deres eller deres pårørendes velfærd.

•••

Stk. 2 Værnepligtige, der er udskrevet til værnepligtstjeneste før den 1. januar 2010 og siden er givet udsættelse i medfør af §§ 27 og 28, er fritaget for værnepligtstjeneste.

•••
profile photo
Profilside