14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værnepligtsloven § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værnepligtsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. March 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Efter det tidspunkt, der er nævnt i § 27, kan udsættelse med den første samlede tjeneste kun gives værnepligtige, der godtgør, at udsættelsen har væsentlig betydning for deres eller deres pårørendes velfærd.

•••

Stk. 2 Udsættelsen gives for indtil 1 år ad gangen og kan, såfremt de i stk. 1 nævnte forhold stadig foreligger, gives for sammenlagt højst 3 år.

•••
profile photo
Profilside