14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værnepligtsloven § 24a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værnepligtsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24a Til brug for værnepligtiges placering på tjenestesteder og inden for disse kan forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, hos Rigspolitichefen få oplyst, om værnepligtige, der er udtaget til den første samlede tjeneste, for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer er idømt ubetingede frihedsstraffe eller betingede frihedsstraffe eller domme uden straffastsættelse, herunder med vilkår om samfundstjeneste, eller foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70.

•••

Stk. 2 Forsvarsministeren fastsætter regler om indhentelse af oplysninger i henhold til stk. 1, herunder indhentelse af oplysninger i elektronisk form, samt videregivelse af disse til værnepligtsuddannende myndigheder.

•••

Stk. 3 Oplysninger, der er videregivet af politiet i medfør af § 4 b, stk. 2, kan videregives til den værnepligtsuddannende myndighed.

•••
profile photo
Profilside