14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værnepligtsloven § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værnepligtsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. March 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Sessionen kan pålægge en værnepligtig, der møder for sessionen, og som ikke findes egnet til værnepligtstjeneste, fordi han

  • 1) endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet,

  • 2) lider af en midlertidig svaghed eller sygdom eller

  • 3) ikke har forevist dokumentation for en påstået eller formodet svaghed eller sygdom, at møde for en senere session.

•••

Stk. 2 En værnepligtig, der har modtaget pålæg efter stk. 1, kan kræve at blive endeligt sessionsbehandlet inden udgangen af året efter det år, i hvilket han er mødt for sessionen første gang.

•••

Stk. 3 Er grunden til, at den værnepligtige ikke er fundet egnet til værnepligtstjeneste, den i stk. 1, nr. 3 anførte, og har han ved en senere session fortsat ikke fremvist dokumentation, kan den værnepligtige dog først kræve at blive endeligt sessionsbehandlet ved den første session i det følgende år.

•••

Stk. 4 For den værnepligtige, der er mødt for sessionen, inden pligten hertil er indtrådt efter § 13, stk. 1, regnes fristerne først fra det år, i hvilket sessionsmødepligten indtræder.

•••

Stk. 5 Værnepligtige, der efter tidligere at være udskrevet er blevet erklæret for tiden uegnede, kan ikke efter stk. 1 pålægges at møde i et senere sessionshalvår.

•••
profile photo
Profilside