14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værnepligtsloven § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værnepligtsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Værnepligtige, der har bopæl eller ophold her i landet, skal møde til Forsvarets Dag i det år, hvori de fylder 18 år. Forsvarsministeren kan dog bestemme, at mødepligten skal indtræde senere.

•••

Stk. 2 Forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, kan pålægge værnepligtige at møde til Forsvarets Dag.

•••

Stk. 3 Værnepligtige, der har rimelig interesse heri, kan møde til Forsvarets Dag fra og med det år, hvori de fylder 18 år.

•••

Stk. 4 Forsvarsministeren kan under den i § 27 angivne betingelse give de værnepligtige udsættelse med at møde til Forsvarets Dag indtil udgangen af det år, i hvilket de fylder 25 år.

•••

Stk. 5 Forsvarsministeren kan fastsætte regler om pligten og retten til at møde til Forsvarets Dag, jf. stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside