14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værnepligtorlovloven § 6

Lov om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værnepligtorlovloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 309 af 03. March 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 En værnepligtig mand eller kvinde ansat på værnepligtslignende vilkår, som efterkasseres eller på anden måde hjemsendes før tiden, skal senest 14 dage efter hjemsendelsen underrette arbejdsgiveren herom. Arbejdsgiveren bestemmer, hvornår arbejdet skal genoptages.

•••

Stk. 2 Lønmodtageren har dog ret til at genoptage arbejdet 4 måneder efter efterkassations- eller hjemsendelsestidspunktet. Har lønmodtageren afgivet varsel efter § 5, stk. 1, har han ret til at genoptage arbejdet til det tidspunkt, der er angivet i varslet.

•••

Stk. 3 Afgiver lønmodtageren ikke underretning efter stk. 1, anses ansættelsesforholdet for opsagt fra lønmodtagerens side til det tidspunkt, hvor efterkassationen eller hjemsendelsen finder sted.

•••
profile photo
Profilside