Værgemålsloven § 16

Denne konsoliderede version af værgemålsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 388 af 14. juni 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. maj 2021,
som ændret ved lov nr. 569 af 10. maj 2022 og lov nr. 1553 af 12. december 2023

Anmodning
§ 16

Anmodningen om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål, jf. §§ 5-10, kan fremsættes af

  • 1) den pågældende selv,

  • 2) dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste,

  • 3) værgen, en skifteværge eller en særlig værge,

  • 4) den pågældendes fremtidsfuldmægtig,

  • 5) den, der har indseende med den pågældendes fremtidsfuldmægtig, og som har tilbagekaldt fremtidsfuldmagten,

  • 6) kommunalbestyrelsen,

  • 7) regionsrådet eller

  • 8) politidirektøren.

Stk. 2 Familieretshuset kan uden anmodning behandle spørgsmål om ændring og ophævelse af værgemål, jf. § 9 og § 10, samt om værgebeskikkelse og ændring heraf. Familieretshuset kan uden anmodning indlede en sag om værgemål i tilfælde, hvor en fremtidsfuldmagt ikke sættes i kraft efter anmodning herom, eller hvor fremtidsfuldmagten tilbagekaldes eller ophører, jf. kapitel 2 og 7 i lov om fremtidsfuldmagter.