14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værgemålsloven § 50

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værgemålsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§50 Værger efter §§ 47-49 beskikkes af Familieretshuset.

•••

Stk. 2 Ved værgesager efter §§ 47-49 finder reglerne i § 17, stk. 2, § 18, stk. 1 og 4, og § 23, stk. 1, tilsvarende anvendelse. Reglerne i § 19, stk. 1, og § 20 anvendes i det omfang, det er foreneligt med afgørelsens midlertidige karakter.

•••

Stk. 3 § 12 om fratagelse og bortfald af værgens beføjelser finder tilsvarende anvendelse. Endvidere finder § 24, § 26 og §§ 28-32 tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside