14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værgemålsloven § 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værgemålsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Værgens vederlag m.v.
Værgen kan få nødvendige udlæg dækket og i den udstrækning, det er rimeligt, tillægges vederlag for sit arbejde. Beløbene, der fastsættes af Familieretshuset, betales af den, der er under værgemål, eller, hvis denne ikke har midler, af Familieretshuset.

•••

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter regler om udlæg og vederlag. Sagsbehandlingsbekendtgørelse

•••

Stk. 3 For samværgemål gælder reglerne i stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 ikke. Samværgens vederlag m.v. betales af den, der er under samværgemål.

•••
profile photo
Profilside