14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værgemålsloven § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værgemålsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Prøvelse af værgemålsafgørelser
Familieretshusets afgørelse efter § 5 eller §§ 7-10 kan inden fire uger efter, at der er givet meddelelse om afgørelsen, indbringes for retten.

•••

Stk. 2 Anmodning om indbringelse for retten kan fremsættes af de samme, som kan fremsætte anmodning om værgemål, jf. § 16, stk. 1. Anmodningen indgives til Familieretshuset, der oversender sagen til retten.

•••

Stk. 3 Anmodning om prøvelse af Familieretshusets afgørelse om værgemål har ikke opsættende virkning, medmindre retten bestemmer andet.

•••
profile photo
Profilside