14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værgemålsloven § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værgemålsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Underretning
Familieretshuset eller retten underretter ægtefællen og værgen eller en særlig værge,hvis en sådan allerede er beskikket, om anmodning om værgemål, jf. § 5 eller § 6, om ændring eller ophævelse af værgemål, jf. §§ 9 og 10, om oversendelse af sagen til retten, jf. § 13, stk. 2, om indbringelse af Familieretshusets afgørelse for retten, jf. § 21, stk. 4, og § 22, og om anmodning i værgesager, jf. §§ 11 og 12. Underretning skal ikke ske i tilfælde, hvor den pågældende selv fremsætter anmodning om værgemål. Underretning skal ligeledes ikke ske til en separeret ægtefælle.

•••

Stk. 2 Er der ingen ægtefælle, eller er ægtefællerne separeret, skal der i rimeligt omfang ske underretning af forældre, voksne børn eller andre blandt de nærmeste i tilfælde som nævnt i stk. 1.

•••

Stk. 3 Den, der har fået underretning efter stk. 1 eller 2, skal have meddelelse om Familieretshusets eller rettens afgørelse i sagen.

•••
profile photo
Profilside