14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værgemålsloven § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værgemålsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Anmodning
Anmodningen om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål, jf. §§ 5-10, kan fremsættes af

  • 1) den pågældende selv,

  • 2) dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste,

  • 3) værgen, en skifteværge eller en særlig værge,

  • 4) den pågældendes fremtidsfuldmægtig,

  • 5) den, der har indseende med den pågældendes fremtidsfuldmægtig, og som har tilbagekaldt fremtidsfuldmagten,

  • 6) kommunalbestyrelsen,

  • 7) regionsrådet eller

  • 8) politidirektøren.

•••

Stk. 2 Familieretshuset kan uden anmodning behandle spørgsmål om ændring og ophævelse af værgemål, jf. § 9 og § 10, samt om værgebeskikkelse og ændring heraf. Familieretshuset kan uden anmodning indlede en sag om værgemål i tilfælde, hvor en fremtidsfuldmagt ikke sættes i kraft efter anmodning herom, eller hvor fremtidsfuldmagten tilbagekaldes eller ophører, jf. kapitel 2 og 7 i lov om fremtidsfuldmagter.

•••
profile photo
Profilside