14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Værgemålsloven § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af værgemålsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 28. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Umyndige under 18 år
Børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er mindreårige og dermed umyndige.

•••

Stk. 2 Mindreårige kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre andet er bestemt.

•••

Stk. 3 For så vidt ikke andet særlig er bestemt, handler værgerne på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender.

•••
profile photo
Profilside