14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Værdipapirhandelsloven   - denne lov blev ophævet den 3. januar 2018, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 93

Uddrag fra forarbejderne til værdipapirhandelsloven § 93:

Til § 93
Forslaget til kapitel 28 om straffebestemmelser er i hovedtræk en videreførelse af kapitel 13 i den gældende fondsbørslov. De i forhold til den gældende lov foretagne ændringer er en konsekvens af udvidelsen af det regulerede område. §§ 46 og 47 i lov om Københavns Fondsbørs er ikke videreført i forslaget, idet Finanstilsynet i ov...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.