14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Værdipapirhandelsloven   - denne lov blev ophævet den 3. januar 2018, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 92a

Uddrag fra forarbejderne til værdipapirhandelsloven § 92a:

Der foreslås indsat en bestemmelse, efter hvilken Finanstilsynet kan inddrage en godkendelse af en udenlandsk clearingcentral meddelt i medfør af § 8 a.Bestemmelsen svarer stort set til § 92, der vedrører Finanstilsynets inddragelse af tilladelser givet efter § 8.Det foreslås, at Finanstilsynet skal kunne inddrage en godkendelse, hvi...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.