14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Værdipapirhandelsloven   - denne lov blev ophævet den 3. januar 2018, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 73

Uddrag fra forarbejderne til værdipapirhandelsloven § 73:

Til §§ 73-75
Bestemmelserne er en videreførelse af §§ 14-16 i lov om en værdipapircentral. Der er dog foretaget den ændring, at de to bestemmelser om udslettelse af rettigheder, der hidtil har været at finde i hver sin paragraf (§ 15, stk. 2, og § 16, stk. 1), nu er samlet i § 75. Der er ikke herved sket nogen realitetsændring. Det er fo...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.