14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Værdipapirhandelsloven   - denne lov blev ophævet den 3. januar 2018, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 38

Uddrag fra forarbejderne til værdipapirhandelsloven § 38:

Til § 38
Kravet om identifikation og registrering heraf i stk. 1 svarer til den nugældende fondsbørslovs § 39 d, dog således at pligten nu påhviler værdipapirhandlere, som defineret i lovforslagets § 4, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1-4, og ikke som hidtil børsmæglerselskaber, pengeinstitutter, handelsberettigede realkreditinstitutter samt...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.