14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Værdipapirhandelsloven   - denne lov blev ophævet den 3. januar 2018, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 34

Uddrag fra forarbejderne til værdipapirhandelsloven § 34:

Til § 34
Bestemmelsen afgrænser, hvilke værdipapirer der omfattes af reglerne om intern viden og kursmanipulation. Bestemmelsen fastlægger endvidere betydningen af udtrykkene »intern viden« og »kursmanipulation«. Hovedanvendelsesområdet for insiderreglerne er handel med værdipapirer, der er optaget til notering og handel på en fondsbørs, e...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.