14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Værdipapirhandelsloven   - denne lov blev ophævet den 3. januar 2018, men er stadig relevant i nogle tilfælde § 12e

Uddrag fra forarbejderne til værdipapirhandelsloven § 12e:

Til § 4 Lov om værdipapirhandel m.v. Til nr. 1 og 2 Der henvises til bemærkningerne under lovforslagets § 1, nr. 2 (§ 90). Idet der ikke er fonds-, valuta- og kreditfunktioner eller -afdelinger i selskaber omfattet af § 7, er sådanne funktioner ikke medtaget i stk. 3. Til nr. 3 Til § 12 a Da de af lovens § 7 omfattede selskaber ikke kan yde lån...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.