14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vægtafgiftsloven § 2

Lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vægtafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1107 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 For samtlige afgiftspligtige køretøjer svares vægtafgift.

•••

Stk. 2 For afgiftspligtige køretøjer omfattet af § 3, stk. 1, A-D, og § 4, stk. 1, I og II, som er indrettet til at benytte anden drivkraft end benzin og elektricitet, eller som fremføres af et sådant køretøj, svares tillige en udligningsafgift, jf. dog stk. 3 og § 15.

•••

Stk. 3 Der svares ikke udligningsafgift efter stk. 2 for påhængs- og sættevogne til personbefordring, som er omfattet af § 3, stk. 1, A, eller for påhængsvogne til godstransport og påhængsredskaber, som er omfattet af § 4, stk. 1, II, A.

•••
profile photo
Profilside