14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Våbenloven § 9

Lov om våben og eksplosivstoffer m.v. paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af våbenloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 920 af 29. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 § 2, stk. 1 og 4, og § 4 gælder ikke for civile statsmyndigheder. § 1 og § 7 a gælder endvidere ikke for politiet. § 6, stk. 1, gælder ikke for politiet, forudsat at de våben m.v., som udføres, forbliver statens ejendom. Justitsministeren kan til opfyldelse af mellemstatslige aftaler bestemme, at § 1, stk. 1, nr. 5, § 2, stk. 1, og § 6, stk. 1, nr. 1, ikke gælder for udenlandske civile statsmyndigheder. Kommunale myndigheder skal ikke søge om tilladelse for så vidt angår indkøb og benyttelse af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, til anvendelse ved vejarbejder og lignende.

•••

Stk. 2 Skytteforeninger, der kan give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser efter regler fastsat i henhold til § 2 c, stk. 1, kan uanset § 2, stk. 1, anskaffe og besidde våben, der er optaget på skydeprogrammerne hos de organisationer, som skytteforeningerne hører under, samt piber, låsestole og baskyler til de nævnte våben og ammunition og aftagelige magasiner dertil. Justitsministeren kan fastsætte regler herom samt om registrering af de nævnte våben mv. Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

•••

Stk. 3 Under særlige omstændigheder kan justitsministeren midlertidigt ophæve stk. 1 og stk. 2 og træffe bestemmelse om, at forbuddet i § 1 og reglerne i § 2 og § 3, stk. 1 og 3-4, tillige skal omfatte de i § 1, stk. 2, nævnte våben mv.

•••
profile photo
Profilside