14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Universitetsloven § 40a

Lov om universiteter paragraf 40a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af universitetsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 778 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40a Uddannelses- og forskningsministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren og finansministeren godkende sammenlægning af Ingeniørhøjskolen i Århus med Aarhus Universitet.

•••

Stk. 2 Ved sammenlægning efter stk. 1 opløses Ingeniørhøjskolen i Århus uden likvidation ved overdragelse af institutionens aktiver og passiver til Aarhus Universitet som den fortsættende institution.

•••

Stk. 3 Det er en betingelse for godkendelsen efter stk. 1, at der ved sammenlægningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder.

•••

Stk. 4 Sammenlægningen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

•••
profile photo
Profilside