14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Universitetsloven § 4

Lov om universiteter paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af universitetsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 778 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Universitetet kan udbyde følgende forskningsbaserede heltidsuddannelser, som er selvstændige, afrundede uddannelsesforløb:

  • 1) Bacheloruddannelse på 180 ECTS-point.

  • 2) Akademisk overbygningsuddannelse på 60 ECTS-point.

  • 3) Kandidatuddannelse på 120 ECTS-point.

  • 4) Ph.d.-uddannelse på 180 ECTS-point.

•••

Stk. 2 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier.

•••

Stk. 3 Ministeren kan undtagelsesvis fravige de i stk. 1 nævnte point, når særlige forhold betinger dette.

•••

Stk. 4 Universiteterne kan indskrive studerende sideløbende på kandidat- og ph.d.-uddannelsen, jf. stk. 1, nr. 3 og 4.

•••

Stk. 5 Ministeren kan fastlægge maksimumsrammer for tilgangen til uddannelserne.

•••
profile photo
Profilside