14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Universitetsloven § 32

Uddrag fra forarbejderne til universitetsloven § 32:

Til § 32
Til stk. 1.Forslaget svarer til den tilsvarende bestemmelse i DTU-lovens § 10, stk. 1. I tilfælde af universitetets nedlæggelse tilfalder universitetets nettoformue staten. Stk. 1, 2. pkt., tager sigte på en situation, hvor universitetets bestyrelse - fx af økonomiske årsager - har truffet beslutning om a...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.