14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Universitetsloven § 30

Lov om universiteter paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af universitetsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 778 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Bygningsmæssige forhold m.v.
Universiteter, der ved denne lov overgår til at være selvejende universiteter, er omfattet af ordningen for den statslige ejendomsadministration.

•••

Stk. 2 Ministeren bemyndiges til at kunne overdrage statslige bygninger, inventar og andet løsøre til universitetet efter anmodning fra universitetet.

•••

Stk. 3 De vilkår, der fastsættes ved overdragelse efter stk. 2, skal godkendes af de bevilgende myndigheder.

•••

Stk. 4 Ministeren kan efter forhandling med finansministeren og klima-, energi- og bygningsministeren fastsætte nærmere regler om universitetets byggevirksomhed og bygningsforhold i øvrigt, for så vidt angår de bygninger, som universitetet har eller har overtaget.

•••

Stk. 5 Universitetet skal tegne skadesforsikring for de bygninger, som universitetet har eller har overtaget.

•••

Stk. 6 Inventar og løsøre, som erhverves for offentlige midler af universitetet, og som har en sådan almen interesse ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv, er statens ejendom.

•••

Stk. 7 Ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejendomsretten til bygningen.

•••
profile photo
Profilside