14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Universitetsloven § 20

Lov om universiteter paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af universitetsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 778 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Andre ministre kan yde tilskud til universitetet.

•••

Stk. 2 Universitetet kan modtage tilskud og gaver fra anden side end bevillingslovene.

•••

Stk. 3 Universitetet kan drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. Universitetet kan udbyde hele uddannelser efter § 3 a, stk. 1, efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

•••
profile photo
Profilside