14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ungebekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ungebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1413 af 29. September 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 15-17-årige, der skal udstå fængselsstraf, anbringes i kriminalforsorgens pensioner eller i institution m.v. uden for kriminalforsorgen, medmindre afgørende hensyn til retshåndhævelsen taler imod anbringelse uden for fængsel eller arresthus, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside