14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ungebekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ungebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1413 af 29. September 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 §§ 2-3 finder tilsvarende anvendelse, når en 15-17-årig anbringes i eller overføres til Herstedvester Fængsel eller Vestre Hospital, fordi sådan anbringelse eller overførsel efter de lægelige oplysninger bør ske, jf. straffuldbyrdelseslovens § 21, stk. 3, nr. 4, § 22, stk. 5, nr. 2, § 25, stk. 4, nr. 2, § 26, nr. 3, § 27, stk. 2, nr. 3, eller § 28, stk. 1, nr. 4.

•••
profile photo
Profilside