14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ungebekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ungebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1413 af 29. September 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Et kriminalforsorgsområde, der modtager en 15-17-årig varetægtsarrestant eller domfældt, skal snarest muligt med udgangspunkt i den unges motivation og samlede forudsætninger søge at etablere et særligt behandlingsprogram for eksempel i form af undervisnings- eller aktiveringstilbud for den pågældende.

•••

Stk. 2 Ansøgning om dækning af eventuelle merudgifter til gennemførelse af undervisnings- og behandlingsprogrammer indsendes til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

•••
profile photo
Profilside