14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ungebekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ungebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1413 af 29. September 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 15-17-årige varetægtsarrestanter, der ikke kan anbringes i varetægtssurrogat, anbringes som udgangspunkt i arresthus (Københavns Fængsler) så vidt muligt i nærheden af det sted, hvor den pågældende har sin bopæl eller anden personlig tilknytning.

•••

Stk. 2 Det skal i den enkelte sag ud fra de foreliggende oplysninger, herunder institutionens aktuelle belægssammensætning og mulighederne for at iværksætte særlige behandlingsprogrammer, jf. § 12, overvejes, om placering i stedet skal ske i et andet arresthus.

•••

Stk. 3 Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår unge, for hvem anholdelsen er opretholdt efter retsplejelovens § 760, stk. 4.

•••

Stk. 4 Overførsel efter retsplejelovens § 777 kan ske til åbent fængsel, jf. § 5, Søbysøgård Fængsels lukkede ungeafsnit, Herstedvester Fængsel eller til hospital m.v., jf. straffelovens § 68 og § 69.

•••
profile photo
Profilside