14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ungdomsskoleloven § 29a

Lov om ungdomsskoler paragraf 29a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ungdomsskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29a Har undervisningsministeren bemyndiget en styrelse under Undervisningsministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren, kan ministeren fastsætte regler om fremgangsmåden ved og adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om, at afgørelsen ikke kan indbringes for ministeren.

•••
profile photo
Profilside