14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ungdomsskoleloven § 29

Lov om ungdomsskoler paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ungdomsskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. maj 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Klager over afgørelser, der er truffet af en ungdomsskolebestyrelse, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for kommunalbestyrelsen af de personer, organisationer eller myndigheder, som afgørelsen angår.

•••

Stk. 2 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen i henhold til stk. 1 kan indbringes for ministeren.

•••
profile photo
Profilside