14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ungdomsboligloven § 27

Lov om støttede private ungdomsboliger paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ungdomsboligloven og bygger på lov nr. 1089 af 17. December 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Tilsidesætter tilskudsmodtagerne vilkårene for tilsagnet eller reglerne i denne lov eller i administrative forskrifter udstedt i medfør af denne lov, kan økonomi- og erhvervsministeren kræve tilskuddet helt eller delvis tilbagebetalt.

•••
profile photo
Profilside