14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ungdomsboligloven § 2

Lov om støttede private ungdomsboliger paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ungdomsboligloven og bygger på lov nr. 1089 af 17. December 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Økonomi- og erhvervsministeren kan give tilsagn om tilskud til bygherrer til etablering af støttede private ungdomsboliger ved

  • 1) nybyggeri eller

  • 2) ombygning af eksisterende ejendomme, som ikke anvendes til beboelse.

•••

Stk. 2 Der kan ikke ydes tilskud efter denne lov til etablering af boliger, hvortil der søges om støtte efter anden lovgivning.

•••

Stk. 3 Der kan kun opnås tilsagn, hvis det enkelte byggeri indeholder mindst 20 boligenheder.

•••

Stk. 4 Tilsagn om tilskud kan kun gives, hvis de byggearbejder, som omfattes af tilsagnet, ikke er påbegyndt på tilsagnstidspunktet.

•••

Stk. 5 Tilsagnet kan ikke overdrages.

•••

Stk. 6 Tilskud efter stk. 1 kan ydes inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Uudnyttet bevillingsramme ved udgangen af et finansår kan videreføres til det følgende finansår inden for perioden 2004-2008.

•••
profile photo
Profilside