14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ungdomsboligloven § 14

Lov om støttede private ungdomsboliger paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ungdomsboligloven og bygger på lov nr. 1089 af 17. December 2002. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Ved fremleje efter reglerne i lov om leje kan udlejeren, hvis det skønnes rimeligt af hensyn til efterspørgslen, stille krav om, at den pågældende bolig skal bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til boligerne efter § 7, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside